^ Back to Top
Thứ Tư, Tháng Tám - 05/08/2015

Siêu lười đạt điểm cao ngất ngưỡng ĐH Y Dược

Mê game, lười biếng, từng mất kiến thức cơ bản, Huỳnh Minh Triết lớp chuyên Tin trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM vẫn khiến bạn bè phục với kết quả học tập 'khủng'.