^ Back to Top
Thứ Năm, Tháng Ba - 05/03/2015

Phụ nữ - Yêu và ghen...

Tôi không viết bài này cho những người phụ nữ thích là ghen, ghen ngược ghen xuôi, ghen vô tội vạ và mang trong mình nỗi nghĩ ngờ to lớn và áp đặt nó lên người mình yêu