^ Back to Top
Thứ Ba, Tháng Mười Hai - 06/12/2016

Trên 20 triệu học sinh - sinh viên bước vào năm học mới

Lệ Trần | 05/09/16 08:54
Hôm nay, ngày 5/9 các trường phổ thông trên cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Năm học 2016-2017, cả nước có trên 20 triệu học sinh, sinh viên chính thức bước vào Lễ khai giảng đúng vào Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. 

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Lễ khai giảng năm học 2016-2017 diễn ra ngắn gọn nhưng trang nghiêm với đầy đủ nghi thức: chào cờ, tự hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước.

Phần hội được tổ chức hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh, ấn tượng để ngày khai trường trở thành kỷ niệm thiêng liêng với học sinh, nhất là những em lần đầu đến trường.

Hôm nay, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên bước vào khai giảng năm học mới

Sau ngày khai giảng, nhà trường tổ chức các hoạt động dạy học ngay, đảm bảo chương trình và kế hoạch năm học đề ra. Cũng là năm học quan trọng nằm trong lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đưa những điểm mới đã được thử nghiệm vào quá trình dạy học ở phổ thông làm tiền đề cho việc đổi mới chương trình - sách giáo khoa phổ thông sắp tới.

Nhiều bạn nhỏ háo hức ngày đầu tựu trường

Căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn ngành Giáo dục quán triệt phương hướng và tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau: Rà soát lại mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Tăng cường công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; 

Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy, học và quản lý giáo dục; Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học; Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao…Có thể bạn quan tâm