^ Back to Top
Thứ Hai, Tháng Mười Hai - 05/12/2016

Người mất rồi vẫn để lại đức, kẻ còn sống đánh "vỡ đầu" cha

Mr. Flash | 07/09/16 22:50
Trước khi chết, người Đại tá, bác sĩ ấy vẫn quyết định hiến tặng một phần thân thể mình cho những ai kém may mắn. Nhưng lại có người vì đồng tiền mà chẳng nể nang người thân.

Mr.Flash 3: Người hiến mạc cho thiên hạ, kẻ đánh cha vỡ đầu

Có thể bạn quan tâm