Sống trẻ mới nhất

Bạn bè trở thành người yêu rồi lại thành bạn bè: Có được không?
Yêu

Bạn bè trở thành người yêu rồi lại thành bạn bè: Có được không?

Bạn bè, bước một bước, trở thành người yêu. Người yêu, lùi một bước, lại chẳng thể trở thành bạn bè, khoảng cách ấy... Ừ thì, người yêu, lùi một bước sẽ trở thành hai người xa lạ. Phải không?

lên đầu trang