^ Back to Top
Thứ Bảy, Tháng Giêng - 21/01/2017
Kết quả tìm kiếm

Họa sĩ, nhà nghiên cứu đồng loạt chê rồng ở Hải Phòng xấu thậm tệ

Họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết, nếu được quyền góp ý với TP Hải Phòng, ông sẽ đề nghị TP chọn con rồng thời Mạc.