Hotline: 091.919.6168

ac dieu

Chim tú hú được mệnh danh là "ác điểu:, lưu manh và tàn ác bậc nhất thế giới loài chim.