Hotline: 091.919.6168

cuoi trau

Không có chú tuần lộc nào cả, nhưng ông già Noel vẫn có phương tiện di chuyển rất độc đáo.

Ông già Noel cưỡi trâu đi dạo khắp làng khiến dân mạng thích thú

Không có chú tuần lộc nào cả, nhưng ông già Noel vẫn có phương tiện di chuyển rất độc đáo.

Tin tức

 

- Trình Ca -

 

20:00

12/07/2019

Thật sự chẳng hiểu nổi lí do nào khiến người đàn ông lại có trang phục và cưỡi trâu như thế.