Hotline: 091.919.6168

doan clip hot

"Đây là cách mình đuổi bò, ngày nào nó cũng làm mấy bãi trước nhà, không muốn ác nhưng tụi nó bắt mình phải ác".

Đoạn clip hot nhất ngày: Người Nghệ An phải nhờ "phiên dịch" tiếng Nghệ An

Đến cả nhiều người Nghệ An chính gốc cũng hoàn toàn ngơ ngác và bối rối trước cuộc hội thoại trong clip.