Hotline: 091.919.6168

dua luoi

Sau khi kết thúc phiên đấu giá, cặp dưa này đã tạo nên kỷ lục mới.