Hotline: 091.919.6168

facebook phat la

Phát La là một trong số những nghệ sĩ trẻ từng được đích thân Trường Giang dạy dỗ.