giải cứu thành công đội bóng Thái Lan

Đã lâu lắm rồi người dân khắp Thái Lan mới cùng nhau ăn mừng trong niềm háo hức đến thế.