Hotline: 091.919.6168

khach hang vip

TGT - Chỉ trả có 60 USD cho một chuyến bay quốc tế nhưng một phụ nữ người Anh bỗng chốc được phục vụ như khách hàng hạng VIP, đơn giản vì bà là người duy nhất trên chuyến bay.

Việt Nam trở thành khách hàng VIP của vũ khí Israel

Trong những năm gần đây, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Israel đã trải qua giai đoạn phát triển vượt bậc.