Hotline: 091.919.6168

ky luat thep

Quân đội Mỹ vốn nổi tiếng với kỷ luật thép, ngay từ ngày đầu tiên, những "lính mới" đã phải tập làm quen với điều này.