Hotline: 091.919.6168

ngoi tren noc o to

Chứng kiến cảnh nguy hiểm này, nhiều người trách cha mẹ lũ trẻ không biết cảnh báo con.