Hotline: 091.919.6168

thuong vien my

Từ khi ông Duterte lên nắm quyền, Philippines đổi giọng, trở nên mềm mỏng với Trung Quốc.