Hotline: 091.919.6168

totalbiscuit

Đây là một trong những YouTuber có ảnh hưởng nhất trong làng game.