Hotline: 091.919.6168

touhou

Đây là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất từ series Touhou.

Thời buổi khó khăn, đến game cũng trở thành 'tiền chuộc'!

Một phần mềm độc hại đã buộc chính tác giả của nó phải trả giá để chuộc lại dữ liệu của mình.