Hotline: 091.919.6168

tu vien

Với địa điểm xây dựng hiểm trở, các tu viện sau đã "làm khó" rất nhiều khách hành hương.