Hotline: 091.919.6168

tv ky thuat so

Việc tắt sóng truyền hình analog được thực hiện trong khuôn khổ Đề án số hóa truyền hình của nước ta.