Hotline: 091.919.6168

yeu sai nguoi

TGT - Đừng yêu kẻ sở khanh, coi bạn là rác rưởi để cả đời này bạn phải hối hận vì sao không bỏ anh ta sớm hơn.

Yêu sai người thì dừng lại đúng lúc, đừng cố thay đổi một người

TGT - Đừng cố thay đổi một người đàn ông tồi, điều đó là không thể, nó chỉ khiến bạn đau đớn hơn mà thôi. Hãy giải thoát mình, dừng lại mối quan hệ đó thì cả hai sẽ tốt hơn.

Yêu

 

- Nhi -

 

14:03

23/07/2018

Có người từng nói, đúng thời điểm, gặp đúng người là hạnh phúc, đúng thời điểm, gặp sai người là bi thương,...

Tâm sự

 

- Ruby -

 

11:46

02/05/2018

TGT - Tình yêu sẽ đến khi trái tim bạn sẵn sàng. Tình yêu không đến chỉ vì bạn đã đến tuổi lấy chồng....

Yêu

 

- Lê Ánh -

 

18:45

21/11/2017

TGT - Tình yêu có thể không phải là sự lựa chọn của lí trí mà đến từ con tim. Tuy nhiên, điều đó không...